Yhteystiedot

Kodin Keittiö ja Kaluste
Kangasvieri Oy

Tehtaankatu 45
67100 Kokkola

(06) 8311 356
050 322 3203

Avoinna
ma-pe klo 8-17
muina aikoina sop.mukaan

Ajankohtaista

1.7.2024Liike on suljettuna 15.7.-28.07.2024 Myymälä palvelee avoinna jälleen 29.7. Aukioloajat ma-pe klo 8-17 tai sopimuksen mukaan. Aurinkoista Kesää!Lue lisää »

Tietosuojaseloste Kodin Keittiö ja Kaluste Kangasvieri Oy

REKISTERISELOSTE


1. REKISTERINPITÄJÄ
Kodin Keittiö ja Kaluste Kangasvieri Oy, Y-tunnus 0902059-3
Tehtaankatu 45
67100 Kokkola


Yhteystiedot ja tiedustelut rekisteriä koskevissa asioissa
Kodin Keittiö ja Kaluste Kangasvieri Oy
Tehtaankatu 45
67100 Kokkola
puh (06)831 1356, 050 322 3203
myynti@kodinkeittio.com


REKISTERIN NIMI
Kodin Keittiö ja Kaluste Kangasvieri Oy:n  asiakasrekisteri


2. REKISTERÖIDYT
Rekisteröimme tietoja asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista .
Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan rekisteröityjä ja sellaisia kuluttajia sekä yritysten yhteyshenkilöitä joiden kanssa rekisterinpitäjä pyrkii luomaan asiakassuhteen.


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määrättyihin takoituksiin jotka ovat seuraavat;
 • henkilötietoja käsitellään sekä tietoja ylläpidetään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella sekä www.kodinkeittiö.com sivuston kautta yhteydenottopyynnön jättäneistä henkilöistä.
 • asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen
 • yhteydenottojen arkistointi ja käsittely rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen viestintäpalvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi.
 • palveluntarjonnasta ja tuotteista kertominen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille
 • henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
 • tietoja voidaan käyttää myös lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi
 • henkilötietoja käytetään mahdollisesti myös asiakkaan suostumuksen perusteella tapahtuvaan asiakasmarkkinoitiin


4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
 • etu- ja sukunimi
 • yritys, asema,y-tunnus,yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, oikeushenkilöt
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yhteydenottolomakkeen sisältö
 • asiakaspalautteet
 • luvat, kiellot ja suostumukset
 • henkilötiedot laskutusta varten
 • asiakastiedot, mahdolliset muut asiakkaan antamat ja kerätyt lisätiedot
 • tiedot ostetuista ja tarjotuista tuotteista ja palveluista


5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennetut asiakastiedot ovat pääasiassa Kodin Keittiö ja Kaluste Kangasvieri Oy:n keräämiä tietoja sekä verkkosivuston käyttäjien itse sovellukseen tallentamia tietoja ja asiakkaalta saatuja tietoja sähköpostilla, puhelimella sekä tietoja sopimuksista,asiakastapaamisista ja muista tilanteista. Lisäksi tietoa saatetaan kerätä julkisista tiedoista esimerkiksi yritysten yhteystiedoista www-sivuilta ja osoiterekistereistä.


6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle alla olevaan osoitteeseen ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Kodin Keititö ja Kaluste Kangasvieri Oy
Tehtaankatu 45
67100 KOKKOLA    tai osoitteeseen: myynti@kodinkeittio.com


7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Kodin Keittiö ja Kaluste Kangasvieri Oy:n ulkopuolelle. Ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaisille lain edellyttämissä tilanteissa.

Asiakasrekisteriä ylläpitävät Kodin Keittiö ja Kaluste Kangasvieri Oy:n työntekijät, joiden toimenkuvaan asiakastyöskentely kuuluu, heillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja myös omatoimisesti. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.
Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsääännön mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset ja puutteelliset tiedot.
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä mikäli kokee että henkilötietoja on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§ ) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista yllä mainittujen henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja ei kuitenkaan poisteta jos laissa määrätään eri tavalla tai voimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin joka edellyttää Kodin Keittiö ja Kaluste Kangasvieri Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen Oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN JA REKISTERILUVAUKSEN PÄIVITYS
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.